Wiza turystyczna do Turcji – jak ją uzyskać?

Wycieczki do Turcji są od lat jednymi z najpopularniejszych wśród Polaków. Niskie ceny, znakomita pogoda i gościnność Turków z Riwiery Tureckiej oraz Turcji Egejskiej są powszechnie znane. Zanim wyjedzie się na wakacje do Kraju Półksiężyca, niezbędne jest uzyskanie wizy turystycznej. Jak ją otrzymać?

Zakup wizy przez Internet

Najprostszym sposobem uzyskania wizy turystycznej do Turcji jest złożenie wniosku przez Internet w serwisie https://www.evisa.gov.tr/pl/. Serwis jest dostępny w polskiej wersji językowej, co ułatwia wypełnienie wniosku osobom nieznającym języka obcego w wystarczającym stopniu. O dokument warto wystąpić najpóźniej na dzień przed przekroczeniem tureckiej granicy, gdyż w przypadku zawieszenia się sytemu internetowego na wizę czeka się nieco dłużej. Wizę można zakupić również na lotnisku, lecz ze względu na jej wyższą cenę jest to rozwiązanie mniej popularne.

Jakie dane są wymagane we wniosku o wizę?

Złożenie wniosku o wizę do Turcji przez Internet zajmuje jedynie kilka minut. W formularzu podaje się kraj, z którego się wyjeżdża. Następnie we wniosku podaje się imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców oraz numer i serię paszportu. Niezbędne jest wskazanie daty, od której ma obowiązywać wiza przez 180 kolejnych dni. Dokument uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy tureckiej.

Ważne! Wizę otrzyma się jedynie, gdy ważność paszportu przekracza dzień rozpoczęcia obowiązywania dokumentu o co najmniej 6 miesięcy. W przeciwnym razie najpierw wymagane jest wyrobienie nowego paszportu.